Spotkania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  • 19.09.17 – zebranie organizacyjne;
  • 05.12.17 – informacja o postępach w nauce, powiadomienie o ocenach niedostatecznych na 1 semestr;
  • 09.01.18 – zebranie semestralne;
  • 13.03.18 – informacja o postępach w nauce;
  • 08.05.18 – powiadomienie o ocenach niedostatecznych