Spotkania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

  • 20.09.2016 (wt) spotkanie organizacyjne
  • 08.11.2016 (wt) Informacja o postępach w nauce (obowiązkowe)
  • 03.01.2017(wt) Powiadomienie o ocenach niedostatecznych
  • 07.02.2017 (wt) spotkanie semestralne (obowiązkowe)
  • 25.04.2017 (wt) Informacja o postępach w nauce (obowiązkowe)
  • 16.05.2017 (wt) Powiadomienie o ocenach niedostatecznych