DZIEŃ PATRONA I FINAŁ KONKURSU PRIMUS INTER PARES

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

19 maja br. w naszej szkole już po raz piętnasty  obchodzono Dzień Patrona połączony z finałem konkursu Primus inter Pares. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, m.in. burmistrz miasta i gminy Syców -  pan Sławomir Kapica, przewodniczący rady miejskiej -  pan Bolesław Moniuszko, rodzice, grono pedagogiczne i uczniowie.
 Święto szkoły to okazja do złożenia hołdu Świętemu Janowi Pawłowi II i uhonorowania gimnazjalistów wyróżniających się  zarówno w nauce, sztuce, jak i na niwie społecznej, tych, którzy kierują się słowami naszego Patrona: „ Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.”
 Jako piersi nagrodzeni zostali przez dyrektora szkoły, pana Zbigniewa Filipiaka,  zwycięzcy konkursów przedmiotowych. Oto oni:

 •  Najlepszy Polonista - Aleksandra Kowalczyk, kl. 1 a,
 • Najlepszy Historyk - Jakub Wolski, kl. 3 c,
 • Najlepszy Znawca Nauk Społecznych - Natalia Ślak, kl. 3 b,
 • Najlepszy Znawca Sztuki  - Alina Garbiec, kl.  3 a,
 • Najlepszy Humanista  - Jakub Wolski, kl. 3 c,
 • Najlepszy Matematyk - Michał Siwiec, kl. 3 e,
 • Najlepszy Fizyk - Michał Siwiec, kl. 3 e,
 • Najlepszy Chemik  -  Jakub Wojteczek , kl. 3 d,
 • Najlepszy Biolog    -   Natalia Zajdler, kl.3 e,
 • Najlepszy Geograf -  Maksymilian Słota, kl. 2 a,
 • Najlepszy Przyrodnik    – Michał Siwiec, kl.  3 e,
 • Najlepszy Znawca Języka Niemieckiego –  Julia Gubalska , kl. 3 f,
 • Najlepszy Znawca Języka Angielskiego  - Jordan Hołubecki, kl. i 3 a,
 • Najlepszy Sportowiec -  Miłosz Janus, kl. 3 f i  Wojciech Świderski, kl. 3 b.


 Punktem kulminacyjnym uroczystości było wyłonienie finalistów konkursu Primus inter Pares, którzy przez cały rok ciężko pracowali, aby sprostać wymaganiom surowego regulaminu (średnia ocen z przedmiotów egzaminacyjnych minimum 5,0), własnym ambicjom i przesłaniu zawartym w słowach Jana Pawła II: „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”. Zanim podano wyniki tego konkursu, prymusi: Natalia Ślak, kl. 3 b, Jakub Wojteczek, kl. 3 d i Natalia Rzemyk z klasy  3c  poddani zostali zabawnemu egzaminowi sprawdzającemu ich wiedzę na temat pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły. Oczywiście, co było do przewidzenia, poradzili sobie doskonale. Następnie pan dyrektor ogłosił ostateczne wyniki. Tytuł Primus inter Pares 2017  otrzymała  Natalia Ślak, na drugim miejscu uplasował się Kuba Wojteczek, a trzecią lokatę zajęła Natalia Rzemyk.
 

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie „Osobowości   Roku”.
Wszyscy nominowani do tego tytułu to uczniowie klas trzecich: Nel Dembna, Paulina Schab,  Kornelia Droga, Jakub SzymakMichał Siwiec. Wśród szkolnej społeczności wyróżniają się dużą kulturą osobistą, wrażliwością, bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym, miłym usposobieniem, a także pracowitością w rozwijaniu własnych uzdolnień. W wyniku wcześniejszego głosowania  „Osobowością  Roku 2017” wybrany został Jakub Szymak.
 

Zgodnie z tradycją Dnia Patrona  na uroczystym apelu wręczono stypendia ufundowane przez przyjaciół naszej szkoły. Stypendium pary książęcej Ernsta i Elizabeth Biron von Curland otrzymali: Natalia ZajdlerJulia Gubalska w dziedzinie języka niemieckiego,  Michał Siwiec (nauki ścisłe) oraz Alina Garbiec i Hanna Bugała za osiągnięcia artystyczne. Z kolei stypendium „Dar Serca” ufundowane przez p. Leokadię Marynkę trafiło w ręce Nel Dembnej Jakuba Szymaka. Nagrodzony został także Jakub Cukier, który w   konkursie  o Rodzinie Bironów zajął pierwsze miejsce.   
 

Na zakończenie pan dyrektor wręczył listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów oraz statuetki  tym rodzicom, którzy przez trzy lata wspomagali działania szkoły, a także  podziękował sponsorom za ufundowanie nagród. Podniosły charakter uroczystości podkreśliła część artystyczna przygotowana przez panią Lillę Frańczak – Peksę. Jej podopieczni, Hanna Bugała i Przemek Płuciennik (laureaci  stypendium pary książęcej) zachwycili gości i gospodarzy swoim talentem wokalnym. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich zgromadzonych na poczęstunek.

 Rodzice, którzy otrzymali podziękowania za czynną współpracę ze szkołą, to: Beata i Tomasz Urbańscy, Marta i Rafał   Kończakowie, Teresa Bloch, Sławomira Zmyślona, Anita Szleszkowska, Donata Paprocka,  Iwona Kulok, Kamila Perużyńska, Iwona Kolarska, Honorata Wólkiewicz, Anna Stobracka, Arkadiusz Strózik.

 Sponsorami tegorocznej edycji Dnia Patrona byli:
1. Zbigniew Stróżyk  - Firma „Chemal”,
2. Burmistrz Miasta i Gminy - Sławomir Kapica,
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie – Bolesław Moniuszko,
4. Kazimiera Kowalnik- Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Sycowie,
5. Leszek Wojtowicz- Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania 
6. NSZZ „Solidarność" w Sycowie,
7. Nadleśnictwo Syców – (Nadleśniczy Józef Szymański),
8. Anna i Karol Nowiccy  ,
9. Tomasz Urbański – Firma Komtelkas

  Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz dziękujemy  fundatorom iorganizatorom uroczystości.

Agata Grzesiak