Sprawozdanie z Apelu Wielkanocnego

Dnia 12.04.2017 r młodzież  naszego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie wystawiła Apel Wielkanocny dla dyrekcji, grona pedagogicznego oraz swoich rówieśników.
Celem Apelu było  przekazanie zebranej młodzieży tajemnicy wiary:
• Męki
• Śmierci i
• Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Przygotowane treści -scenariusza uroczystości przekazywały wartości, które skłaniały młodzież do refleksji nad własnym życiem i postępowaniem w tak ważnym dla nas czasie jakim jest  Triduum Paschalne.
Scenariusz Apelu ukazywał ludzi, młodzież z problemami z jakimi borykają się dziś na co dzień oraz pomoc, którą niesie Jezus Chrystus Zmartwychwstały.
Młodzież wystawiła Apel dla całej społeczności szkolnej w Sycowskim Centrum Kultury dwukrotnie:
 Dla klas I oraz IIa,b,c godz. 8:55-9:40
 Dla klas III  oraz IId,e,f godz. 9:50-10:35
Samorząd Uczniowski  całą uroczystość uświetnił słodkimi zajączkami, które rozdawał wszystkim przybyłym na Apel.                                                                    

Opracowała: Dominika Jarosz