Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca: Alicja Stojek
Zastępca: Paulina Schab
Skarbnik: Michalina Nawrot
Zastępca: Dominka Cieślak 

Poczet sztandarowy:

1 2 3
Michalina Nawrot
Maksymilian Słota
Iga Bylicka
Dominika Cieślak
Kacper Kubiak
Zuzanna Kulok
Magdalena Kopeć
Witold Gręda
Zuzanna Nowak

Sekcja radiofoniczna:

1 2
Michał Siwiec
Grzegorz Lipka
Łukasz Leszczyna
Jakub Szymak

 

Sekcja plastyczno-dekoracyjna:

Alicja Stojek
Natalia Musiał
Paulina Schab
Zuzanna Nowak

Sekcja organizacyjno-kontrolna:

Michał Siwiec
Magdalena Kopeć
Kacper Kubiak

Sekcja fotograficzna:

Natalia Urbańska
Marta Perużyńska

Sekcja informacyjna:

Zuzanna Kulok
Hanna Bugała
Natalia Urbańska

Rzecznik Praw Ucznia: Michalina Nawrot

 Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

Lp. Nazwisko Imię Lp. Nazwisko Imię
1. Bugała Hanna  2a 11. Nowak Zuzanna  3b
2. Bylicka Iga  2d 12. Perużyńska Marta  3d
3. Cieślak Dominika 2b 13. Puchała Dagmara 2d
4. Kopeć Magdalena  3d 14. Schab Paulina 3b
5. Kubiak Kacper  2f 15. Siwiec Michał  3e
6. Kulok Zuzanna  3b 16. Stojek Alicja  3a
7. Leszczyna Łukasz  3a 17. Urbańska Natalia  3a
8. Lipka Grzegorz  2d 18. Szymak Jakub 3d
9. Musiał Natalia  3c 19. Gręda Witold 2a
10. Nawrot Michalina 2f 20. Słota Maksymilian 2a