Konkurs szkolny "Cyber... to też przemoc"

Drodzy Uczniowie!
W ramach Sycowskich Dni Trzeźwości ogłaszamy konkurs - prace przygotowane przy użyciu nowoczesnych technologii na temat "Cyber.. to też przemoc " ( prace mogą dotyczyć wszelkich niebezpieczeństw, które związane są z nowoczesnymi technologiami - tablety, komputery, telefony itp. lub pozytywnych stron w/w technologii).
Prace należy złożyć w gabinecie pedagogów do dnia 7.10.2016r.
21.10.2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy zwycięzcy zostanie przyznana nagroda.

Uwaga: Projekty można realizować indywidualnie lub też grupowo w klasie. Wszystkie osoby zaangażowane w produkcję prezentacji/filmu otrzymują dodatkowa ocenę z informatyki oraz pochwałę za aktywność.