KONKURS FILMOWO - FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FILMOWO - FOTOGRAFICZNEGO
przeprowadzonego w ramach projektu                                                            
WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI


w oparciu o myśl przewodnią:
 „(…) nieludzkie piękno mistrzów
 a tu zwykła matka
 jej nos okulary i pacierz na stole
 moczopędna pietruszka
 z selerem sałatka
 i bardzo ludzka miłość (…)”
(ks. Jan Twardowski)

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Prezydent Miasta Wrocławia
Dolnośląski Kurator Oświaty
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

1. Cele konkursu:
• popularyzowanie idei pokoju i niezbywalnych wartości ogólnoludzkich wśród młodzieży,
• rozwijanie zdolności filmowych i fotograficznych uczniów,
•  zainteresowanie uczniów filmem, kinematografią oraz fotografią,
•  doskonalenie umiejętności przekazywania idei poprzez dzieło sztuki,
•  rozwijanie umiejętności kreacyjnych,
•  doskonalenie umiejętności pracy w zespole artystycznym,
•  rozwijanie umiejętności holistycznych (integracja międzyprzedmiotowa – muzyka, obraz, dźwięk, słowo),
•  budowanie poczucia własnej wartości.
2. Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska,
• warunkiem uczestnictwa jest przesłanie filmu lub zdjęcia o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, do tej pory nieprezentowanego i nienagradzanego w innych konkursach,

KATEGORIA FILM
• forma dowolna (fabularny, dokumentalny, animowany, teledysk, eksperyment, wywiad, reportaż),
• czas: do 5 minut,
• nośnik:  płyta  DVD w formacie avi.,
• każdy film powinien zawierać napisy końcowe informujące o twórcach
• organizator nie zwraca nadesłanych kopii filmu,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystane w filmach utwory osób trzecich,
• wraz ze zgłoszeniem filmu i fotografii do konkursu prawa autorskie przechodzą na organizatorów.

KATEGORIA FOTOGRAFIA
• każdy uczestnik może przesłać do dwóch zdjęć,
• format: 13x18, wykonane w dowolnej technice,
• z tyłu podpisane
• załącznik w formie wersji elektronicznej zdjęcia/zdjęć zapisanej na podpisanym nośniku (płyta CD)

3. Etapy konkursu: eliminacje szkolne przeprowadzane są na terenach szkół (etap I), prace przesyłane są do rejonowej komisji konkursowej, która wyłania najciekawsze prace (etap II), spośród prac wybranych przez komisję rejonową, zostaną wyłonieni laureaci i finaliści. Komisja wyłaniająca laureatów składa się z członków komisji rejonowej oraz ekspertów danej dziedziny.
4. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobędą miejsca od I do III, natomiast finalistami – uczniowie wyróżnieni przez komisję. Kryteria oceny i wyłonienia laureatów oraz finalistów przedstawione zostały w punkcie 5 regulaminu.

Zgłoszenia należy przesłać do 7.05.2018 r.  na adres:
Gimnazjum nr 29,
ul. Kraińskiego 1
50-153 Wrocław   
z dopiskiem „Konkurs film – foto: Wędrówki szlakiem wartości”
Tel. 71 798 67 20

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do końca maja 2018 r. Wyniki podane zostaną na stronie www.paxetbonum.pl oraz www.gim29.wroc.pl

Zgłoszenie uczestnika musi zawierać  (Załącznik nr 1 oraz 2):   
- imię i nazwisko uczestnika konkursu, 
- adres szkoły i telefon, zgodę i oświadczenie rodziców
- autora i tytuł przygotowanego filmu/fotografii
Prace oceniać będzie jury, w którego skład wchodzą twórcy filmowi, artyści fotograficy, przedstawiciele Fundacji PAX ET BONUM

5. Kryteria oceny:
• interpretacja myśli przewodniej konkursu,
• operowanie językiem filmowym i fotograficznym,
• oryginalne, twórcze ujęcie tematu,
• budowa, kompozycja dzieła,
• walory artystyczne,
• fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

Nagrody dla laureatów:
Laureaci I miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, natomiast laureaci II i III miejsc – nagrody książkowe oraz dyplomy, które będą wręczone podczas Gali Laureatów 8 czerwca 2018 o godz. 11.30 w auli PWT przy pl. Katedralnym 1 we Wrocławiu. Wybrane prace będą prezentowane podczas Gali Laureatów. Miejsce i dokładny termin zostanie podane później na stronie www.paxetbonum.pl oraz www.gim29.wroc.pl 
Spotkanie odbędzie się z udziałem władz miasta Wrocławia i władz kościelnych.

Załączniki:
Pobierz plik (2018a gla konkurs filmowy i fotograficzny.doc)2018a gla konkurs filmowy i fotograficzny.doc[Regulamin konkursu filmowego i fotograficznego w ramach projektu WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI]0 kB