Uczymy się grać w szachy

7 powodów, dlaczego gra w szachy jest genialna: 1. Poprawiają zdolności intelektualne. 2. Zwiększają iloraz inteligencji. 3. Poprawiają umiejętności arytmetyczne. 4. Wyostrzają zdolności językowe. 5. Kształcą umiejętność krytycznego myślenia. 6. Wspomagają rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych. 7. Mają walory terapeutyczne. Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów.