Kalendarz wydarzeń

TERMINARZ PRACY SZKOŁY

 

LP.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

WRZESIEŃ

1.

Inauguracja roku szkolnego i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą powstańców warszawskich.

1.09.2016r.

Dyrekcja, SU

2.

Otrzęsiny klas pierwszych.

Ślubowanie klas pierwszych.

9.09.2016

12.09.2016

SU, wychowawcy klas pierwszych

3.

Inauguracja „Szkolnego roku sportowego”- gimnazja da sportowa.

wrzesień

Nauczyciele wf-u

4.

Zebranie rodziców.

20.09.2016r.

DYREKCJA, WYCHOWAWCY

5.

Sprzątanie świata.

wrzesień

Wychowawcy klas pierwszych

6.

Jesienne biegi przełajowe.

wrzesień

Nauczyciele wf-u

7.

Wyjazdy naukowe na Uniwersytet Wrocławski

cały rok

G. Roztocka, A. Nowicka, P. Dziębor

8.

Przygotowanie listy uczniów mających duże problemy z j. polskiego i matematyki. Kierowanie ich na zajęcia wyrównawcze.

Poinformowanie rodziców na pierwszym zebraniu o potrzebie uczestniczenia uczniów w zajęciach zespołów wyrównawczych.

wrzesień

Nauczyciele języka polskiego, matematyki, wychowawcy

9.

Spotkanie z policjantem dla klas pierwszych.

wrzesień

Pedagog, psycholog

10.

Zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka.

wrzesień

SU, wychowawcy, nauczyciele

11.

Zapoznanie uczniów z regulaminami „Primus inter Pares”, „Osobowość Roku”, „Sportowiec Roku”, a także z zasadami przyznawania stypendium ufundowanego przez księcia Birona, stypendium „Małej Garstki”, Burmistrza Miasta i Gminy Syców, stypendium „Przesunąć horyzont”.

wrzesień

wychowawcy

12.

Przeprowadzenie diagnozy wśród uczniów klas pierwszych i analiza jej wyników.

wrzesień

Dyrekcja, zespół matematyczno- przyrodniczy, humanistyczny, językowy, wychowawcy

13.

Ogłoszenie konkursów z poszczególnych przedmiotów.

wrzesień

Zespoły przedmiotowe

14.

Obchody „Dnia Języków Obcych” w szkole. Zajęcia dla uczniów klas szóstych szkół w naszej gminie.

Wrzesień 2016r.

Czerwiec 2017r.

Zespół języków obcych

15.

Realizacja projektu „Szkoła tańczy” w trakcie roku szkolnego.

 

Dominika Jarosz, SU

16.

Przekazanie rodzicom na zebraniu informacji o możliwości przeprowadzenia badania kompetencji w PPP.

wrzesień

Wychowawcy klas trzecich, pedagog

17.

Kontynuacja projektu:” Młody Sherlock Holmes” realizowanego w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Wrzesień- maj

Nauczyciele języka angielskiego

18.

Udział w podsumowaniu akcji " Szkoły dla nadziei" zorganizowanej przez Fundację "Przylądka Nadziei" - Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.       

3.09.2016r.

A. Nowicka, A. Szura

19.

Realizacja projektu edukacyjnego " Podróże z National Geographic".

Wrzesień- grudzień

A. Nowicka, A. Szura

20.

Spotkanie z Martyną Wojciechowską w ramach akcji " Szkoły dla nadziei" .

wrzesień

A. Nowicka, A. Szura

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Konkurs: „Co wiem o rodzinie Biron von Curland?”

październik

A. Hryniewiecka

2.

Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Jana Pawła II

(pielgrzymka do Częstochowy).

październik

D. Jarosz, Księża

3.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej związanej z Patronem szkoły.

październik

D. Jarosz, wychowawcy

4.

Dzień Edukacji Narodowej.

14.10.2016r.

SU, M. Żyłka

5.

Przedstawienie dla klas pierwszych- „Kwiatki Jana Pawła II”- obchody Dnia Patrona.

październik

M. Żyłka, A. Grzesiak, D. Jarosz

6.

Zbiórka makulatury , nakrętek i zużytych baterii.

Cały rok

T. Leszczyna, P. Dziębor

7.

Przeprowadzenie konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”.

październik

Zespół matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny i

j. obcych

8.

Konkurs biblioteczny.

 

M. Jakubczak

9.

Turniej piłki siatkowej i piłki nożnej z okazji dni trzeźwości.

październik

Nauczyciele wf-u

10.

Rozpoczęcie olimpiady :”Promocja zdrowego stylu życia”.

październik

T. Leszczyna, P. Dziębor

11.

Zorganizowanie warsztatów ze specjalistą w zakresie doradztwa zawodowego

Październik- listopad

Doradca zawodowy, pedagog

12.

Realizacja projektu edukacyjnego "Polskie Himalaje"                                            .                                       

Październik

A. Nowicka, A. Szura

13.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Magazynie i Towarzystwie National Geographic.

Październik- listopad

A. Nowicka

 LISTOPAD

LP.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

listopad

M. Gandecka.

L. Frańczak- Peksa, SU

2.

Przeprowadzenie szkolnych konkursów na najlepszego matematyka, polonistę, anglistę, germanistę, plastyka itp.

Cały rok

Zespoły przedmiotowe

3.

Turniej piłki siatkowej z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

listopad

Nauczyciele wf-u

4.

Konkurs ortograficzny

listopad

M. Żyłka, A. Grzesiak

5.

Dyskoteka andrzejkowa

 

SU

6.

Konkurs: ”Prawa człowieka w przeszłości i dzisiaj”

listopad

M. Gandecka

7.

Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stołowego.

listopad

M. Wilkowska, A. Szura, B. Fic- Nowak

8.

Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUS

 

Zespoły przedmiotowe

9.

Zapalenie zniczy na grobach na ŚW. Marku

 

A. Hryniewiecka,

M. Gandecka

 

GRUDZIEŃ

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Światowy Dzień Walki z AIDS.

grudzień

T. Leszczyna

2.

Wystawa kalendarzy adwentowych.

grudzień

D. Pawlicka, M. Stasiak

3.

Mikołajki.

6.12.2016r.

SU

4.

Zlot Mikołajów.

grudzień

SU

5.

Z Mikołajem na sportowo.

grudzień

Nauczyciele wf-u

6.

Jasełka

 

D. Jarosz, A. Grzesiak

7.

Konkurs na najładniejszą choinkę lub szopkę bożonarodzeniową.

 

SU

8.

Zorganizowanie wyjazdu na jarmark bożonarodzeniowy do Drezna.

grudzień

A. Hryniewiecka

STYCZEŃ

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Przeprowadzenie egzaminu próbnego w klasach trzecich.

styczeń

Dyrekcja, nauczyciele

2.

Szkolny konkurs recytatorski.

 

M. Żyłka , A. Grzesiak

3.

Dyskoteka karnawałowa.

 

SU

LUTY

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Międzygimnazjalny konkurs „Matematyczne wyzwania’

 

Nauczyciele matematyki

2.

Powiatowy konkurs „Jeden z Dwunastu.”

 

Nauczyciele matematyki

3.

Konkurs historyczny.

 

M. Gandecka, M. Janiszyn

4.

Festiwal piosenki niemieckojęzycznej.

luty

Nauczyciele języka niemieckiego

5.

Przygotowanie przedstawienia: „Romeo

i Julia” w języku angielskim.

luty

Nauczyciele języka angielskiego

6.

Konkurs wiedzy "Polskie Himalaje".

luty

A. Nowicka

7.

Spotkanie z poezją niemiecką.

luty

germaniści

 

 

 

 

 

MARZEC

Lp.

DZIAŁANIA

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Rekolekcje wielkopostne

Marzec/kwiecień

D. Jarosz, katecheci

2.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1.03. 2016r.

B. Kornatko

3.

Konkurs wiedzy o społeczeństwie.

marzec

M. Janiszyn

4.

Zbiórka makulatury.

 

P. Dziębor,

T. Leszczyna

5.

XXII Memoriał Piłki Siatkowej im. Józefa Krakowskiego.

 

Nauczyciele wf-u

6.

Dzień Teatru

 

M. Żyłka

7.

Konkurs informatyczny.

 

M. Grygiel, A. Moskwa

8.

Szkolne konkursy z j. niemieckiego i angielskiego.

Cały rok

Zespół języków obcych

9.

Konkurs z fizyki.

 

G. Roztocka

10.

Konkurs z chemii.

 

P.Dziębor

12.

Święto liczby „Pi”. Konkurs SUDOKU

 

T. Stasik

KWIECIEŃ

Lp.

DZIAŁANIA

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Egzaminy gimnazjalne.

 

Dyrekcja, nauczyciele

2.

Podsumowanie konkursów na najlepszego polonistę, matematyka, itd.

Do końca kwietnia

Zespoły przedmiotowe

3.

Apel wielkanocny.

kwiecień

D. Jarosz

4.

Uroczystości związane z rocznicą kanonizacji Jana Pawła II- część artystyczna.

 

D. Jarosz

5.

Zakończenie projektów edukacyjnych w klasach drugich.

 

nauczyciele

6.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

kwiecień

M. Janiszyn

MAJ

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Dzień Patrona i Primus interPares.

Strój apelowy

  • część artystyczna (wg scenariusza)

  • Osobowość Roku

  • Sportowiec Roku

  • Wręczenie stypendiów

  • godziny wychowawcze wg scenariuszy dla klas I-III

  • wystawa Albumów Wartości Papieskich z roku ubiegłego

  • złożenie kwiatów

  • zapalenie znicza przez klasę

przygotowanie gazetki w holu szkoły związanej z Dniem Patrona.

 

Dyrekcja, SU, nauczyciele,

B. Kornatko,

2.

Urodziny Jana Pawła II- konkurs wiedzy o Patronie.

maj

D. Jarosz

3.

Wycieczka do Portugalii.

maj

B. Miller, M. Żyłka i inni nauczyciele

4.

Biegi przełajowe z okazji Dni Sycowa

 

Nauczyciele wf-u

5.

Gimnazjada lekkoatletyczna.

maj

Nauczyciele wf-u

6.

Przeprowadzenie sprawdzianów dyrektorskich w klasach pierwszych i drugich.

 

Dyrekcja, nauczyciele

7.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

SU

8.

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa UKS Jedynka.

 

M. Wilkowska

9.

Podsumowanie projektu „Młody Sherlock Holmes”

 

B. Miller, M. Żyłka, A. Grzesiak

10.

Wycieczka gimnazjalistów do Włoch. Modlitwa przy grobie Jana Pawła II- Patrona szkoły

 

A. Hryniewiecka,

M. Gandecka,

G. Roztocka

CZERWIEC

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Festiwal Nauki.

1-2. 06.2006

G. Roztocka,

A. Nowicka

2.

Diecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II

 

D. Jarosz

3.

Dzień adaptacji klas szóstych.

 

K. Wojciechowska

4.

Zabawa końcowa klas trzecich.

 

Rodzice, wychowawcy klas trzecich

5.

Prezentacja kapsuł czasu.

 

SU, klasy trzecie

6.

Spotkanie Młodych na Polach Lednickich.

 

Ks. Adam Mikulski

7.

Pożegnanie klas trzecich i zakończenie roku szkolnego.

 

SU, wychowawcy, nauczyciele

8.

Turniej piłki nożnej

 

Nauczyciele wf-u