Zebranie z rodzicami 5 grudzień

We wtorek 5 grudnia odbędzie się zebranie z rodzicami, na którym zostanie przekazana informacja o postępach w nauce oraz powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych na 1 semestr.

Spotkania odbywają się według harmonogramu:

  • klasy 1 - godz. 16.00
  • klasa 4a - godz. 16.00
  • klasy 7a, 7b, 7c i 7d - godz. 16.00
  • klasy 2 i 3 gimnazjalne  zebranie o godz. 17.00.

Na godzinę 16.30 zaplanowane jest zebranie Rady Rodziców  w sali 11. Proszę o przekazanie tej informacji delegatom klas.