Dolnoślązak Umie Pływać

30 uczniów klas 1 bierze udział w projekcie realizowanym ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego "DOLNOŚLĄZAK UMIE PŁYWAĆ". Realizatorem programu jest Dolnośląska Federacja Sportu. Uczniowie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach nauki pływania na pływalni "Oceanik" w Ostrzeszowie. 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci, nabycie przez nich podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. W czasie zajęć dzieci będą oswajać się z wodą, opanowywać kolejne umiejętności związane z nauką pływania, ale przede wszystkim wspaniale się bawić.