Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2017/2018 organizowanych przez Samorząd Uczniowski

Lp.

Data

Nazwa uroczystości

Forma

Realizator

1

04.09.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

2

15.09.2017

Ślubowanie i otrzęsiny klas VII

Zabawy i konkursy

SU

3

15.09.2017

Udział w akcji Sprzątanie Świata

Gazetka, zbiórka surowców konkurs

SU, pedagodzy, T.Leszczyna

4

20.09.2017

Wybory do SU

Głosowanie

SU

5

21.09.2017

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Gazetka  na holu

3f

6

22.09.2017

Pożegnanie lata

 

SU, Ia, Ib, IV,

7

28.09.2017

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Wybory Mistera Savoir Vivre

Dyskoteka i konkurs

SU

8

04.10.2017

Światowy Dzień Zwierząt

Gazetka na holu

3e

9

 

DEN

 

SU,

10

18.10.2017

Dzień Poczty Polskiej

Gazetka na holu

3d

11

30.10.2017

Dzień spódnicy

Gazetka na holu

3c

12

01.11.2017

Dzień Wszystkich  Świętych

Zbiórka zniczy

SU

13

08.11.2017

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

Gazetka na holu

3b

14

11.11.2017

Dzień Niepodległości (koncert  pieśni patriotycznych, plakat?)

 

SU

15

21.11.2017

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Gazetka na holu

3a

16

30.11.2017

Dyskoteka Andrzejkowa

Dyskoteka i wróżby

SU

17

06.12.2017

Mikołajki

 

SU

18

10.12.2017

Światowy Dzień Fulbolu

Gazetka na holu

2f

19

01.02.2018

Dzień Pozytywnego Myślenia

Gazetka na holu

2e

20

12.02.2018

Światowy Dzień Darwina

Gazetka na holu

2d

21

14.02.2018

Poczta i Dyskoteka Walentynkowa

dyskoteka

SU

22

26.02.2018

Dzień Dinozaura

Gazetka na holu

2c

23

08.03.2018

Dzień Kobiet

Gazetki klasowe

SU

24

12.03.2018

Dzień Matematyki

Gazetka na holu

2b

25

21.03.2018

Pierwszy Dzień Wiosny

 

Ia, Ib, IV, SU

26

22.03.2018

Światowy Dzień Wody

Gazetka na holu

2a

27

06.04.2018

Światowy Dzień Sportu

Gazetka na holu

VIId

28

23.04.2018

Światowy Dzień Książki

Gazetka na holu

VIIc

 

 

Święto szkoły „Primus Inter Pares”

 

SU, dyrekcja

29

05.05.2018

Dzień Europy

Gazetka na holu

VIIb

30

21.05.2018

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Gazetka na holu

VIIa

31

26.05.2018

Dzień Matki

 

SU, Ia, Ib, IV

32

01.06.2018

Dzień Dziecka

 

SU

33

10.06.2018

Piknik szkolny

 

 

34

14.06.2018

Czas na wakacje

Gazetka na holu

IVa