REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SYCOWIE w projekcie pn. „TIK„– Twórcza Innowacyjna Kreatywna szkoła ”

1. Projekt „ TIK –Twótcza Innowacyjna  Kreatywna  szkoła” jest realizowany w ramach : Oś Priorytetowa:Edukacja

Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej  i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej  i  ponadgimnazjalnej

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych, ukształtowanie właściwych postaw i zwiększenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 723 uczniów uczęszczających do szkół   w Sycowie

4. Projekt realizowany będzie od 01.08.2017 r. do 30.06.2019r.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin Rekrutacji G.pdf)Regulamin rekrutacji do projektu TIK[ ]480 kB