Inauguracja nowego roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w poniedziałek 04.09.2017 o godz. 9:00.

Msza św. w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła o godz. 10:30.
 
Wszyscy uczniowie klas I, IV, VII oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie podręczniki i wymagane ćwiczenia w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.
Uczniowie zakupują podręczniki do nauki religii.

Zwracamy się również z prośbą o dostarczenie dokumentów potrzebnych do przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 3 (kserokopia aktu urodzenia, pesel, świadectwo ukończenia klasy III lub VI, zdjęcie).