Gimnazjaliści ponownie na św. Marku

W czwartek 22 czerwca 2017, w przedostatnim dniu roku szkolnego grupa 21 uczniów naszego gimnazjum pod opieką Anny Hryniewieckiej, Małgorzaty Gandeckiej oraz ks. Adama Mikulskiego udała się pieszą wycieczką na św. Marek. Jak co roku gimnazjaliści chcieli upamiętnić pochowanych na tamtejszym cmentarzu zasłużonych dla Sycowa: dawnych proboszczów parafii św. Piotra i Pawła ks. Ignacego Kupca i ks. Będę Hahna oraz  kronikarza i długoletniego dyrektora Szkoły Katolickiej (obecnie budynek gimnazjum)  Josepha Franzkowskiego. Uczniowie wysłuchali opowieści o ich życiu i zasługach dla naszego miasta przedstawionych przez ucznia klasy drugiej Grzegorza Kaczmarka, który tym postaciom poświęcił swój projekt gimnazjalny. Na grobach złożono kwiaty, zapalono znicze, odmówiono w ciszy modlitwę. Dzięki uprzejmości pani Włoszczowskiej opiekującej się drewnianym XVII-wiecznym kościółkiem, obejrzeliśmy jego zabytkowe wnętrze i wspólnie zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Patrona szkoły „Barkę”. W drodze powrotnej przy stacji XII Drogi Krzyżowej odmówiliśmy modlitwę w intencji społeczności szkolnej.