Informacja o postępach w nauce

Informujemy, iż termin zebrania z rodzicami zostaje wyjątkowo przesunięty na 14 marca (środa)

Harmonogram zebrania:

Godz. 16.30
klasy 1a, 1b, 4a i klasy 7

Godz. 17.30
Klasy 2 i 3 gimnazjalne

III Konkurs Programowania w Scratchu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów dolnośląskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w III Konkursie Programowania w Scratchu. W tym roku tematem konkursu jest „Gra typu Escape Room” przygotowana w programie Scratch.
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch poziomach wiekowych: uczniowie klas IV - V oraz uczniowie klas VI- VII. Szczegóły znajdują się w załączonym regulaminie.

Czytaj więcej: III Konkurs Programowania w Scratchu

KONKURS MULTIMEDIALNY

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
przeprowadzonego w ramach projektu                                                            
WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI


w oparciu o myśl przewodnią:
„(…) nieludzkie piękno mistrzów
a tu zwykła matka
jej nos okulary i pacierz na stole
moczopędna pietruszka
z selerem sałatka
i bardzo ludzka miłość (…)”
(ks. Jan Twardowski)

Patronat honorowy:
Prezydent Wrocławia
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Dolnośląski Kurator Oświaty
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Organizatorzy:
Gimnazjum nr 24     Fundacja  “PAX ET BONUM”
im. Janusza Korczaka    al. J. Kasprowicza 26
ul. Przybyszewskiego 59    51-161 Wrocław
51-160 Wrocław     www.paxetbonum.pl
   
1. Cele konkursu:
• propagowanie wśród uczniów idei pokoju oraz uświadomienie jego wartości jako przeciwwagi dla agresji i wrogości,
• rozwijanie postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o problemach społecznych występujących we współczesnym świecie,
• poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
• kształtowanie umiejętności selekcji informacji,
• wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji,
• wspieranie postaw twórczych młodzieży.

2. Adresaci konkursu: konkurs adresowany jest do dzieci, uczniów kl. VI-VII na poziomie szkoły podstawowej, do młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska.

3. Zasady uczestnictwa:
• warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie jednej z prac:
- prezentacji multimedialnej o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach. Pracę należy wykonać w programie Power Point 97-2003 i zapisać ją w formacie pps/ppt lub pdf, o objętości do 20 slajdów; prezentacja powinna działać samodzielnie po uruchomieniu, czas trwania do 8 minut
lub
- prezentacji audio (wywiad, słuchowisko, reportaż), z możliwością dołączenia fotografii w formie cyfrowej (długość prezentacji - do 10 min.)
• prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie
• w prezentacjach powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych .
•  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie kl. VI-VII,
II grupa – młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
• każdy autor może nadesłać tylko jeden zestaw prezentacji pod jednym godłem (godło składa się z wybranego rzeczownika oraz cyfry lub obrazu)
•  organizator nie zwraca otrzymanych materiałów,
•  prace konkursowe  mają być zaopatrzone  w godło-na tytułowym slajdzie i  na odwrocie fotosów  wraz z podaniem grupy wiekowej: I lub II, natomiast dane personalne autora, wraz z danymi teleadresowymi szkoły, powinny znajdować się w zaklejonej kopercie opatrzonej identycznym godłem,
• prace prosimy przesłać wraz z zaklejoną kopertą podpisaną godłem
• w prezentacjach nie należy umieszczać imienia i nazwiska

 

4. Prace należy dostarczyć bądź przesłać pocztą do dnia 27.04.2018 z podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodą i oświadczeniem (załącznik nr 1) na adres:
                 Gimnazjum nr 24 (przy SP nr 83)
                 im. Janusza Korczaka
                 ul. Przybyszewskiego 59
         51-160 Wrocław
                 z dopiskiem: Konkurs Multimedialny: „Wędrówki szlakiem wartości”
                                         oraz podaniem numeru grupy

Załączniki:
Pobierz plik (2018a PGLA KONKURS MULTIMEDIALNY (1).doc)2018a PGLA KONKURS MULTIMEDIALNY (1).doc[Regulamin konkursu Multimedialnego w ramach projektu WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI]446 kB

Czytaj więcej: KONKURS MULTIMEDIALNY

KONKURS FILMOWO - FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FILMOWO - FOTOGRAFICZNEGO
przeprowadzonego w ramach projektu                                                            
WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI


w oparciu o myśl przewodnią:
 „(…) nieludzkie piękno mistrzów
 a tu zwykła matka
 jej nos okulary i pacierz na stole
 moczopędna pietruszka
 z selerem sałatka
 i bardzo ludzka miłość (…)”
(ks. Jan Twardowski)

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Prezydent Miasta Wrocławia
Dolnośląski Kurator Oświaty
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

1. Cele konkursu:
• popularyzowanie idei pokoju i niezbywalnych wartości ogólnoludzkich wśród młodzieży,
• rozwijanie zdolności filmowych i fotograficznych uczniów,
•  zainteresowanie uczniów filmem, kinematografią oraz fotografią,
•  doskonalenie umiejętności przekazywania idei poprzez dzieło sztuki,
•  rozwijanie umiejętności kreacyjnych,
•  doskonalenie umiejętności pracy w zespole artystycznym,
•  rozwijanie umiejętności holistycznych (integracja międzyprzedmiotowa – muzyka, obraz, dźwięk, słowo),
•  budowanie poczucia własnej wartości.
2. Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska,
• warunkiem uczestnictwa jest przesłanie filmu lub zdjęcia o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, do tej pory nieprezentowanego i nienagradzanego w innych konkursach,

KATEGORIA FILM
• forma dowolna (fabularny, dokumentalny, animowany, teledysk, eksperyment, wywiad, reportaż),
• czas: do 5 minut,
• nośnik:  płyta  DVD w formacie avi.,
• każdy film powinien zawierać napisy końcowe informujące o twórcach
• organizator nie zwraca nadesłanych kopii filmu,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystane w filmach utwory osób trzecich,
• wraz ze zgłoszeniem filmu i fotografii do konkursu prawa autorskie przechodzą na organizatorów.

KATEGORIA FOTOGRAFIA
• każdy uczestnik może przesłać do dwóch zdjęć,
• format: 13x18, wykonane w dowolnej technice,
• z tyłu podpisane
• załącznik w formie wersji elektronicznej zdjęcia/zdjęć zapisanej na podpisanym nośniku (płyta CD)

3. Etapy konkursu: eliminacje szkolne przeprowadzane są na terenach szkół (etap I), prace przesyłane są do rejonowej komisji konkursowej, która wyłania najciekawsze prace (etap II), spośród prac wybranych przez komisję rejonową, zostaną wyłonieni laureaci i finaliści. Komisja wyłaniająca laureatów składa się z członków komisji rejonowej oraz ekspertów danej dziedziny.
4. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobędą miejsca od I do III, natomiast finalistami – uczniowie wyróżnieni przez komisję. Kryteria oceny i wyłonienia laureatów oraz finalistów przedstawione zostały w punkcie 5 regulaminu.

Zgłoszenia należy przesłać do 7.05.2018 r.  na adres:
Gimnazjum nr 29,
ul. Kraińskiego 1
50-153 Wrocław   
z dopiskiem „Konkurs film – foto: Wędrówki szlakiem wartości”
Tel. 71 798 67 20

Załączniki:
Pobierz plik (2018a gla konkurs filmowy i fotograficzny.doc)2018a gla konkurs filmowy i fotograficzny.doc[Regulamin konkursu filmowego i fotograficznego w ramach projektu WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI]0 kB

Czytaj więcej: KONKURS FILMOWO - FOTOGRAFICZNY

Projekt "BEZPIECZNA TRÓJKA"

Trwają przygotowania do naszego projektu: „BEZPIECZNA TRÓJKA”. Projektem objęci będą wszyscy uczniowie szkoły, a w planach m.in. zasady bezpiecznego poruszania się w górach, znakowanie szlaków turystycznych, historia polskiego himalaizmu, nauka pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjne z psami, zajęcia sportowe i nauka asekuracji na ściance wspinaczkowej. Projekt współtworzą z nami podróżniczka i dziennikarka Martyna Wojciechowska oraz wybitny polski himalaista Krzysztof Wielicki.